Načítání...

Služby

Pravidelné kontrolní vyšetření

Následné ošetření dle stavu chrupu a paradontu, stanovené po dohodě s pacientem.

RECALL

Pravidelné kontrolní vyšetření

Remotivace, reinstruktáž, rekalibraci mezizubních kartáčků


Motivace a instruktáž

Hlavním úkolem dentální hygienistky je motivovat klienta k udržení zdraví v dutině ústní. Musí vybrat vhodné pomůcky (kartáček, mezizubní kartáček, solo kartáček, nit) a instruovat jejich použití. Vyšetření stavu chrupu intraorální kamerou.


Zahrnuje znovu vyhodnocení indexů

Odstranění zubního kamene ultrazvukem a ručními nástroji, po případně pod dásní

Vyšetření kamerou

Profesionální čištění zubů


Fluoridace

Ošetření citlivých krčků Remotivace, reinstruktáž

Je-li potřeba zhotovení IO snímků (BITE-WING)